Меню
Профил
Език

Категории

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящият документ представлява общите условия на сайта HUBO.bg, които уреждат правилата за използването на HUBO.BG, включително сключването на договор за покупко-продажба от този онлайн магазин
 2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:  ТМТ Солюшън ЕООД е дружество с адрес на управление България гр. Хасково, бул. Младежка 44 и адрес за кореспонденция гр. Хасково ул. Младежка 44. ДДС номер BG206328276. ТМТ Солюшън ЕООД администрира сайта и електрoнния магазин www.HUBO.bg. ТМТ Солюшън ЕООД  ще бъде наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ .

Можете да се свържете ПРОДАВАЧА на адреса по-горе, на телефон 0876 799 288 или на имейл Office@HUBO.bg .            

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Общите условия на ТМТ Солюшън са задължителни за всички потребители на САЙТА.

 1. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 2. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от  ТМТ Солюшън  по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти
 3. ТМТ Солюшън  има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
 4. Във всеки един случай на промяна на общите условия ТМТ Солюшън ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване
 5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
 6. ТМТ Солюшън  полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ТМТ Солюшън   уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
 7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, са обвързващи за ТМТ Солюшън  и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време ТМТ Солюшън  не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в САЙТА.
 8. Всички стоки, включително тези в промоция/намления се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
 9. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ТМТ Солюшън  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 10. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1 Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

4.2 Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

4.3       В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително сума на Стоката или Услугата.

4.4 Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5.5  Договорът за покупко-продажба от разстояние / с цена над 5000лв., ще се сключва и реализира от страна на Продавача след предварително заплащането на поръчката/те по банков път.

 1. ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1       Достъпът до HUBO.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

5.2 ТМТ Солюшън си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент да реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ПРОДАВАЧА по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към ТМТ Солюшън на телефон 0876 799 288, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ТМТ Солюшън не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

5.3       Клиентът има право да публикува ревюта и коментари относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с ТМТ Солюшън  на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да обосновава действията си във връзка с това.

5.4       Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

5.5       ТМТ Солюшън  може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

5.6       Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5.7       В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към ТМТ Солюшън  се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които ТМТ Солюшън  прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента.

5.8       Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

5.9       Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои

7     ПОРЪЧКА

7.1 Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки или чрез „бърза поръчка“, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка, ако Клиента направи бърза поръчка се задължава да изчака обаждане от Продавача за потвърждаване и уточняване подробностите по поръчката.

7.2 Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата

7.3       Продавача поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

7.4       Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.5       С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8     ДОСТАВКА

8.1 Доставчикът доставя поръчаните от Клиента стоки на посочен от Клиента адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от Клиента стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Ползвателят е избрал този метод на доставка. Доставката се изчислява автоматично при завършване на поръчката, като включва и сумата начислена като такса за наложен платеж от куриерската фирма.

8.2 Поръчаните и заплатени стоки се доставят на територията на Република България в рамките от 1 до 3 работни дни от момента на поръчката, като доставката до някои населени места, които не се посещават от куриери всеки ден може да бъде удължена.

8.3 В случай, че поръчаната от Клиента стока не е налична, Продавача уведомява за това Ползвателя в срок до 5 работни дни след получаване на поръчката и възстановява заплатената от Клиента сума в срок до 14 дни по начина описан в Общите условия. Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количествата на дадена стока.

8.4 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Клиента изисква от Доставчика доставката и предаването на стоката да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Доставчикът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, клиента има право да развали договора като Доставчикът възстановява на Ползвателя всички заплатени суми.

8.5 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от седем дни. След изтичане на този срок Доставчикът има право да анулира поръчката като ще уведоми Клиента за това в седемдневен срок.

8.6 За поръчки направени до адрес, стоките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. Заедно с поръчаните стоки Ползвателят получава и документи за покупко-продажба. Доставчикът се свързва с Клиента по телефон за уточняване на доставката , при невъзможност да бъде доставена на адреса посочен от клиента, договорката как да бъде предадена пратката е м/у Доставчика и Клиента. ТМТ Солюшън не носи отговорност след изпращането на стоката за промени относно доставката направени от Клиента към Доставчика.

 

 1. ОТКАЗ И РЕКЛАМАЦИИ
  1. 1При доставка на поръчаната стока от куриерската фирма, Клиента  се задължава да прегледа внимателно стоката и да откаже получаването й в присъствието и пред куриера ако цената на стоката не съответства с тази, която е посочена в електронния магазин при доставка с наложен платеж или доставената стока е различна от поръчаната от Клиента.

При отказ да получи стоката при наличие на някое от посочените основания, Клиента  подписва протокол в присъствието на куриера, в който се описва причината за отказа и незабавно уведомява Доставчика за това на + 359 876 799 288 или на Office@HUBO.bg

Ако Клиента откаже да получи доставената стока извън описаните по-горе случаи, отказът се счита за неоснователен и Клиента се задължава да заплати разходите за доставка и връщане на стоката.

9.2  Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от ТМТ Солюшън в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача.

 

9.3       Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента описана в искането за връщане. Плащания направени посредством стокови/потребителски кредити ще бъдат възстановени след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

9.4 Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки.

9.5 Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които имат качеството Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите

9.6 Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при не нарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора - при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока, като транспортните разходи за връщане на стоката са задължение на клиента.

9.7  Други основания за разваляне на договора от разстояние от страна на клиента са:

            А) Наличие на съществено функционално несъответствие с описанието на стоката, налично на сайта. В този случай клиентът има право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с друга с различна марка или модел и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от Продавача.

            Б) Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача

            В) Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва заявката за връщане на стока в САИТА

9.8        Клиентът е длъжен да съхранява получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от клиента.

9.9 На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП Доставчикът има право да възстанови на Клиента  намалената стойност на закупената стока. Доставчикът има право да отбие от заплатената сума до 50% и да възстанови на Клиента остатъчната стойност, както следва: 25% при стоката с в лош търговски вид – невъзможност да бъде продадена за нов продукт (нарушена опаковка) , 40% при нецялостна или липсваща опаковка , 50% когато стоката е със следи от износване или в непълния си комплект/липсващи съпътстващ аксесоари/.

 

9.10 Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
 • за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане
 • за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ
 • всички останали случай, изброени в чл 57 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  1.  Изпратена стока към ТМТ Солюшън с наложен платеж няма да бъде приета.

 

 1. РЕКЛАМЕН БОЛЕТИН
  1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт или се абонира в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с ТМТ Солюшън на телефон 0876 799 288
  2. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
  3. Бюлетините на ТМТ Солюшън, съдържат информация за търговски отстъпки и други промоции
 2. ПЛАЩАНЕ
  1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.HUBO.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
  2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактура или фактура са посочени във всяка Поръчка
  3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство
  4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
  5. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката или по електронен път на и-мейла, посочен от. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адрес Office@HUBO.bg или на телефон 0876 799 288
  6. ТМТ Солюшън не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от партньорите на ТМТ Солюшън, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство
  7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

 1. ДОСТАВКА
  1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма Спиди или Еконт на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма Спиди/Еконт, в зависимост от избора на Клиента
  2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл Office@HUBO.bg или на телефон 0876 799 288 и ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.
  3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Условията и цената на доставка на продуктите на партньор от www.HUBO.bg ще бъде доведена до знанието на Клиентите при обработването на поръчката от партньора.
  4. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

 

 1. Гаранция на продуктите

13.1 Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

13.2 По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от ТМТ Солюшън, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от ТМТ Солюшън

13.3 Гаранционните сертификати, издадени от ТМТ Солюшън се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт.

13.3 Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда  преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

13.4 В случай, че Купувачът не уведоми ТМТ Солюшън за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес Office@HUBO.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

14 Прехвърляне на собствеността

14.1 Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера).

15    РЕВЮТ

15.1 Писането на Ревюта, може да се прави от Потребители/Клиенти/Купувачи, в раздел „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга

15.2 В момента на регистрацията на дадено Ревю/ на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

15.3  Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Ревю в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

 • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
 • да използва само български език. Позволени са и думите или изразите, който въпреки че не са считани български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
 • да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, който могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;
 • да се подсигури за правилното поместване на въведеното съдържание на Сайта както следва: всяко Ревю да бъде публикувана в раздел „Ревюта”.
 • да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.
 • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не публикува информации и/или детайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
 • да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Ревюта, които съдържат материали с рекламен характер;
 • да не използва Ревюта като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.

15.4 Потребителите/Клиентите/Купувачите, които публикуват Ревюта към които прикачват       фото или видео файлове ще спазват следните правила:

 • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно продукта или услугата за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове спазват авторските права;
 • качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност;
 • качените файлове не съдържат информация свързана с други лица;
 • качените файлове не съдържат URL-та или watermark-и към други сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача.

15.5 Когато една Ревю е обявен от някой Потребител/Клиент/Купувач, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Продавача, за да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове са премахнати от Сайта само след проверка от страна на Продавача.

 

15.6 В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Ревюта

 

16 ОТГОВОРНОСТИ

16.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

16.2 Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

17 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

17.1 TMT Solution не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил и са станали известни на TMT Solution  както и на поправка на тези лични данни. Създавайки поръчка в сайта www.HUBO.bg  за този продукт потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от TMT Solution по електронен път при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служител на фирмата.

17.2 Какво представляват лични данни:
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ТМТ Силюшън не събира и обработва такава информация за Вас.

            17.3 Събиране и използване на лични данни:
ТМТ Солюшън  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на ТМТ Солюшън . Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите поръчки.

17.4 Какви лични данни събираме:
- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
- За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
- Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

17.5 На какво основание и за какви цели обработваме Вашите лични данни
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ТМТ Солюшън са:
- Дейности по управление на електронния ни магазин:
-- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на ТМТ Солюшън  на основание сключването на договор;
-- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;
- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
-- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
- Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.
Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

17.6 Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.
В допълнение Вашите данни се обработват от ТМТ Солюшън  и за целите на:
- Установяване на рекламации, свързани с продукти на ТМТ Солюшън  , на основание легитимния интерес;
- Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

 

        18 Разкриване на Вашите лични данни:
18.1 В дадени случаи ТМТ Солюшън  може да разкрива определена лична информация пред подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството.

18.2 За случаите, в които ТМТ Солюшън  споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ТМТ Солюшън  , Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

18.3 Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – ТМТ Солюшън  да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

18.4 Защита на личните данни
ТМТ Солюшън  взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Предоставена на ТМТ Солщюшън от Селитон България ЕООД ЕИК 131135125 използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

 1. 18.5 Съдържание, генерирано от потребителя и социални мрежи:
  Когато публикувате във социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

        18.6  Всички служители на ТМТ Солщюшън са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

               18.7 За случаите, в които ТМТ Солщюшън споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ТМТ Солщюшън, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

       19 Съхранение на личната Ви информация:
              19.1  Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

         20 Вашите права във връзка с личните Ви данни:
                 20.1 Предоставяйки Ваши лични данни на ТМТ Солщюшън, Вие можете по всяко време да:

               - проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на ТМТ Солщюшън             - изискате право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ТМТ Солщюшън;
               - изискате право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
              - изискате право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
              - изискате правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
             - изискате право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
             - изискате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
  Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на Office@HUBO.bg


              20.2 Деца:
  Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

  Валидност и актуализиране на политиката:
  Нашата политика за защита на личните данни може да бъде актуализирана периодично. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

              21 ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

            21.1 Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

           21.2 Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

Последна актуализация на 16.10.2022г

 

Нови продукти

 • PUMA Madrid SD Trainers Burgundy

  -60%
  Цена: 47.95лв.
  Каталожна цена: 119.90лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 47.95лв.
  Каталожна цена: 119.90лв.
  Спести: 71.95лв. (60.01%)
 • ADIDAS Cold.Rdy Down Jacket Burgundy

  -36%
  Цена: 179.95лв.
  Каталожна цена: 279.90лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 179.95лв.
  Каталожна цена: 279.90лв.
  Спести: 99.95лв. (35.71%)
 • PUMA Nieve Wtr AC I Boot Navy

  -36%
  Цена: 57.95лв.
  Каталожна цена: 89.90лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 57.95лв.
  Каталожна цена: 89.90лв.
  Спести: 31.95лв. (35.54%)

Най-продавани